Portfolio > MEMENTO MORI

So This Is Life, Memento Mori
Silicone, Acrylic, Hair, Fabric
2020
So This Is Life, detail
Silicone, Acrylic, Hair, Fabric
2020
So This Is Life, detail
Silicone, Acrylic, Hair, Fabric
2020
Vanitas 2020
Mixed Media
2020
Vanitas 2020
Mixed Media
2020